Наручивање докумената Е-поштом

Провера уписа у бирачки списак

МАТИЧНА СЛУЖБА
Извод из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих
Уверења о држављанству
Пријава рођења детета
Пријава за закључење брака
Закључење брака преко пуномоћника
Издавање уверења о слободном брачном стању
Упис у матичну књигу умрлих
Издавање смртовнице

Матична служба:

Е-пошта:

maticar@petrovacnamlavi.rs


Извод из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих

Потребна документација:

 • На писмени захтев дати податке о датуму рођења, венчања или смрти са осталим подацима: Име и презиме, име родитеља, датум рођења, место рођења, општина рођења, република и држава рођења.
 • административна такса

За издавање извода из матичних књига рођених потребно је:

 • писмени захтев (са личним подацима)
 • административна такса
 • Републичка административна такса у износу од ­­­­­­420,00 динара на жиро рачун бр: 840-742221843-57, позив на број 58-078.

За издавање извода из матичних књига на међународном обрасцу потребно је:

 • На писмени захтев дати податке о датуму рођења, венчања или смрти са осталим подацима: Име и презиме, име родитеља, датум рођења, место рођења, општина рођења, република и држава рођења.
   
 • Републичка административна такса у износу од 690,00 динара на међународном обрасцу на жиро рачун бр: 840-742221843-57, позив на број 58-078.

Канцеларија бр. 3

Контакт ТЕЛЕФОН 012 332 722 лок. 240
Шеф Славица Савић


Уверења о држављанству

Потребна документација:

 • писмени захтев (са личним подацима)
 • административна такса
 • Републичка административна такса у износу од ­­­­­­740,00 динара на жиро рачун бр: 840-742221843-57, позив на број 58-078.

Канцеларија бр. 3

Контакт ТЕЛЕФОН 012 332 722 лок. 240
Шеф Славица Савић