На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС 10/13, 142/14 и 103/15 члан 5. став 2“), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Петровац на Млави за 2022. годину, број 320-/22-03 од 15.03.2022. године, комисија за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја расписује: Други Јавни  позив за доделу подстицајних средстава у инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре (инвестиције у израду, унапређење и проширење свих типова инфраструктуре мањег обима) у 2022.години

Други јавни позив рурални развој путеви

Захтев рурални развој други јавни позив 2022

изјава 20 % 2022

изјава 2022