Мишљење Министарства финансија – Управе за јавни дуг

Преузми документ (PDF)

 

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ

Преузми документ (PDF)

 

Одлука о буџету за 2015. годину

Преузми документ (PDF)

 

Одлука о покретању поступка јавне набавке

Преузми документ (PDF)

 

Одлука о задуживању општине

Преузми документ (PDF)

 

Одлука о завршном рачуну за 2011. годину

Преузми документ (PDF)

 

Одлука о завршном рачуну за 2012. годину

Преузми документ (PDF)

 

Одлука о завршном рачуну за 2013. годину

Преузми документ (PDF)

 

Завршни рачун (EXCEL)

Преузми документ (XLS)

 

Статут општине

Преузми документ (PDF)

 

Закон о територијалној оргнизацији

Преузми документ (PDF)

 

Ребаланс буџета 1

Преузми документ (PDF)

 

Ребаланс буџета 2

Преузми документ (PDF)

 

Ребаланс буџета 3

Преузми документ (PDF)

 

Извршење буџета 2014.

Преузми документ (PDF)

 

Извршење буџета 2013.

Преузими документа (ZIP)

 

Извршење буџета 2012.

Преузими документа (ZIP)

 

Извршење буџета 2011.

Преузми документа (ZIP)

 

Извештај о ревизији финансијских извештаја за 2012. годину за општину Петровац на Млави

Преузми документ (PDF)

 

Извештај о ревизији финансијских извештаја за 2013. годину за општину Петровац на Млави

Преузми документ (PDF)

 

Захтев кредитном бироу за издавање извештаја

Преузми документ (PDF)

 

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ПРЕМА ВРСТИ ТРОШКОВА 2014.

Преузми документ (PDF)


 

 ПИТАЊА И ОДГОВОРИ