У оквиру Националног програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, данас су свечано додељени уговори о суфинансирању Програма енергетске санације општинама које су успешно конкурисале на Јавном позиву Министарства рударства и енергетике. Решењем о одобравању средстава, општини Петровац на Млави одобрено је суфинансирање програма у износу од 5.000.000,00 динара.

Општина Петровац на Млави је Одлуком о буџету предвидела сопствена средства за суфинансирање овог програма, такође у износу од 5.000.000,00 динара, тако да ће укупан фонд суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова износити 10.000.000,00 динара. Средства за суфинансирање мера из овог програма додељиваће се на основу јавног позива за домаћинстава и стамбене заједнице у највишем износу до 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави.

Циљ спровођења мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Петровац на Млави. Мере енергетске санације спроводиће се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници  бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Петровац на Млави.

Током месеца априла биће расписан јавни позив најпре за привредне субјекте, а затим током месеца маја и за грађане на територији Општине Петровац на Млави.