Конкурсна документација

Позив за подношење понуде


07.11.2016. године

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Питања и одговори


17.11.2016. године

Одлука о обустави уговора партија 1

Одлука о обустави уговора партија 2

Одлука о обустави уговора партија 3

Одлука о обустави уговора партија 4

Одлука о обустави уговора партија 5


Обавештење о обустави поступка 1

Обавештење о обустави поступка 2

Овавештење о обустави поступка 3

Обавештење о обустави поступка 4

Обавештење о обустави поступка 5