У просторијама Културно-просветног центра у Петровцу на Млави је завршена обука нових кандидата, будућих хранитеља. Центар за социјални рад општина Петровац на Млави и Жагубица у партнерству са Центром за породични смештај и усвојење “Ћуприја” је организовао 10 сесија обуке у протекла два месеца. Обука је спроведена за општине Петровац на Млави, Жагубица и Жабари. Лиценцирани предавачи центра за породични смештај и усвојење су након спроведене обуке веома задовољни радом групе. Обуку је прошло 22 будућа хранитеља, што представља наставак добре праксе ванинституционалног смештаја за децу без родитељског старања у општини Петровац на Млави.