У великој сали општине Петровац на Млави 25. и 26. децембра 2017. године одржана је обука личних пратилаца деце са сметњама у развоју, а у организацији Центра за социјални рад општина Петровац на Млави и Жагубица. Едукатори организације Дечје срце из Београда обучили су 16 пратилаца. Ова услуга социјалне заштите је све више заступљена у нашој општини и пружа додатну подршку породицама и деци. Услуга се финансира из средстава општине по основу наменских трансфера од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије.