Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Петровац на Млави за 2023. годину

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 и 63/21), Комисија за израду Годишњег програма заштите, [...]

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Петровац на Млави за 2023. годину2022-06-23T08:56:26+02:00

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Петровац на Млави за 2023. годину

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон)  и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 и 63/21), Комисија за израду Годишњег програма заштите, [...]

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Петровац на Млави за 2023. годину2022-06-23T08:55:11+02:00

Расписан јавни конкурс за привредне субјекте за мере енергетске санације

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања закључно са 04.06.2022. године. За све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса можете се обратити на контакт телефон +38 64 86-79-863, +38 64 86-79-821, е-mail: tanja@petrovacnamlavi.rs и pr@petrovacnamlavi.rs . Јавни позив са детаљима конкурса, критеријуме, као и целокупну конкурсну документацију (word ili pdf) [...]

Расписан јавни конкурс за привредне субјекте за мере енергетске санације2022-06-17T13:07:23+02:00

Други Јавни  позив за доделу подстицајних средстава у инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре (инвестиције у израду, унапређење и проширење свих типова инфраструктуре мањег обима) у 2022.години

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС 10/13, 142/14 и 103/15 члан 5. став 2“), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Петровац на Млави за 2022. годину, број 320-/22-03 од 15.03.2022. године, комисија за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног [...]

Други Јавни  позив за доделу подстицајних средстава у инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре (инвестиције у израду, унапређење и проширење свих типова инфраструктуре мањег обима) у 2022.години2022-05-09T13:02:37+02:00

Јавни позив за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине једне стамбене јединице на кп.бр. 2359/2 КО Петровац на Млави у Улици Крајишка број 15

На основу члана 19. став 2. тачка 2) Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 ― СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10), члана 2. став 1. тачка 2) Уредбе о ближим условима и мерилима за утврђивање реда првенства за решавање стамбених потреба избеглица („Службени гласник РС”, број 58/11)(у [...]

Јавни позив за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине једне стамбене јединице на кп.бр. 2359/2 КО Петровац на Млави у Улици Крајишка број 152022-05-19T08:55:31+02:00