Oбавештење о плану расписивања jавних позива у 2022. години

У складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС” број 16/2018) Општинска управа општине Петровац на Млави у 2022. години планира расписивање следећих јавних конкурса: Јавни позив за избор програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и финансира [...]

Oбавештење о плану расписивања jавних позива у 2022. години2022-01-06T11:21:31+01:00

КОНКУРС за доделу стипендија студентима високих школа на територији општине Петровац на Млави за 2021/2022 годину

На основу члана 2.,3., 5. и 6. Одлуке о стипендирању студената високих школа са територије општине Петровац на Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 5/09) и закључка Општинског већа општине Петровац на Млави, бр. 06-205/2021-01 од 01.11.2021. године, Комисија за спровођење конкурса за доделу стипендија студентима високих школа са територије општине Петровац на [...]

КОНКУРС за доделу стипендија студентима високих школа на територији општине Петровац на Млави за 2021/2022 годину2021-11-03T11:11:03+01:00

Jавни позив за доделу подстицајних средстава за економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и на увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима на територији општине Петровац на Млави у 2021. години

На основу члана 5. и 13. Закона о постицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“ 10/13, 142/14 и 103/15 и 101/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Петровац на Млави за 2021. годину, број 320-13/21-03/1 од 25.2.2021. године, а који је СО Петровац на Млави усвојила Одлуком [...]

Jавни позив за доделу подстицајних средстава за економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и на увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима на територији општине Петровац на Млави у 2021. години2021-11-02T14:33:58+01:00

Jавни позив за доделу постицајних средстава за инвестиције у физичку иmовину пољопривредних газдинстава (набавка квалитетних приплодних грла: говеда, оваца и коза свих раса) на територији општине Петровац на Млави у 2021. години

На основу члана 5. и 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“ 10/13, 142/14 и 103/15 и 101/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Петровац на Млави за 2021. годину, број 320-13/21-03/1 од 25.2.2021. године, а који је СО Петровац на Млави усвојила Одлуком [...]

Jавни позив за доделу постицајних средстава за инвестиције у физичку иmовину пољопривредних газдинстава (набавка квалитетних приплодних грла: говеда, оваца и коза свих раса) на територији општине Петровац на Млави у 2021. години2021-10-22T15:12:27+02:00

Јавни позив за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавка опреме и уређаја за припрему земљишта и супстрата за гајење биљака при производњи у заштићеном простору) на територији општине Петровац на Млави у 2021. години

На основу члана 5. и 13. Закона о постицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“ 10/13, 142/14 и 103/15 и 101/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Петровац на Млави за 2021. годину, број 320-13/21-03/1 од 25.2.2021. године, а који је СО Петровац на Млави усвојила Одлуком [...]

Јавни позив за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавка опреме и уређаја за припрему земљишта и супстрата за гајење биљака при производњи у заштићеном простору) на територији општине Петровац на Млави у 2021. години2021-10-15T12:27:29+02:00

Јавни позив за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (подизање нових или обнављање постојећих вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе) на територији општине Петровац на Млави у 2021. години

На основу члана 5. и 13. Закона о постицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“ 10/13, 142/14 и 103/15 и 101/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Петровац на Млави за 2021. годину, број 320-13/21-03/1 од 25.2.2021. године, а који је СО Петровац на Млави усвојила Одлуком [...]

Јавни позив за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (подизање нових или обнављање постојећих вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе) на територији општине Петровац на Млави у 2021. години2021-09-28T08:12:30+02:00

Јавни позив за организовање спровођења субвенција за самозапошљавање у 2021. години

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10, 38/15, 113/17 - др. закон и 49/21), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана [...]

Јавни позив за организовање спровођења субвенција за самозапошљавање у 2021. години2021-07-19T10:45:31+02:00

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2021. години

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10, 38/15, 113/17 - др. закон и 49/21), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана [...]

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2021. години2021-07-19T10:40:57+02:00