Јавне набавке

//Јавне набавке

Услуге надзорног органа за санацију опасних места 3 – Табановац ЈН број 75/2019 Општинска управа

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закључењу уговора

Услуге надзорног органа за санацију опасних места 3 – Табановац ЈН број 75/2019 Општинска управа 2019-11-21T08:24:11+01:00

Услуге надзорног органа за санацију опасних места 1 – кружни ток у Шетоњу, ЈН број 74/2019 Општинска управа

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закључењу уговора

Услуге надзорног органа за санацију опасних места 1 – кружни ток у Шетоњу, ЈН број 74/2019 Општинска управа 2019-11-21T08:23:00+01:00

Услуге надзорног органа за санацију опасних места 2 – Брезовица и потпорни зид, ЈН број 73/2019 Општинска управа

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закључењу уговора

Услуге надзорног органа за санацију опасних места 2 – Брезовица и потпорни зид, ЈН број 73/2019 Општинска управа 2019-11-08T19:05:41+01:00

Услуге надзорног органа за озелењавање и сређивање јавних површина у Шетоњу (гробља 1 и 2 на Изворишту), ЈН број 72/2019 Општинска управа

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Услуге надзорног органа за озелењавање и сређивање јавних површина у Шетоњу (гробља 1 и 2 на Изворишту), ЈН број 72/2019 Општинска управа 2019-11-08T19:04:26+01:00