Јавне набавке

//Јавне набавке

Радови на санацији и адаптацији саобраћајница – Рашанац – Дубочка ЈН број 39/2019 Општинска управа

Позив за подношење понуда Конкурсна документација

Радови на санацији и адаптацији саобраћајница – Рашанац – Дубочка ЈН број 39/2019 Општинска управа 2019-05-22T08:07:34+02:00

Услуге надзорног органа за превентивно одржавање канала и речних корита ЈН број 34/2019 Општинска управа

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закључењу уговора

Услуге надзорног органа за превентивно одржавање канала и речних корита ЈН број 34/2019 Општинска управа 2019-05-22T08:02:26+02:00

Превентивно одржавање канала и речних корита ЈН број 33/2019 Општинска управа

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закључењу уговора

Превентивно одржавање канала и речних корита ЈН број 33/2019 Општинска управа 2019-05-23T11:16:08+02:00

Услуге надзорног органа за грађевинске радове на реконструкцији, санацији и адаптацији објекта основне школе „Професор Брана Пауновић“ у Каменову ЈН број број 32/2019 Општинска управа

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закључењу уговора

Услуге надзорног органа за грађевинске радове на реконструкцији, санацији и адаптацији објекта основне школе „Професор Брана Пауновић“ у Каменову ЈН број број 32/2019 Општинска управа 2019-05-19T20:21:29+02:00

Сеча густог шибља и грања уз путни појас ЈН број 28/2019 Општинска управа

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закључењу уговора

Сеча густог шибља и грања уз путни појас ЈН број 28/2019 Општинска управа 2019-05-09T12:46:14+02:00