Обавештење за грађане

Обавештавамо Вас да ће дана 18.11.2021. године (четвртак) у временском периоду од 06:00 до 19:00 часова бити затворена приступна улица код тржног центра "Инвест експорт" (поред Лаваце) у Петровцу на Млави због допремања и монтирања опреме за дечије игралишие "Нивеа". Унапред зхаваљујемо грађанима на разумевању и стрпљењу у току извођења радова и привременом затварању за [...]

Обавештење за грађане2021-11-16T17:49:04+01:00

Јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2022. годину

У општини Петровац на Млави отворена је Јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2022. годину. Јавна расправа се одржава у великој сали Скупштине општине Петровац на Млави почев од 15.11.2021. године закључно са 06.12.2021. године, у периоду од 08,00 до 15,00 часова. Заинтересована физичка и правна лица своје примедбе, [...]

Јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2022. годину2021-11-15T09:27:01+01:00

Јавна расправа о нацрту Кадровског плана Општинске управе за 2022. годину

У општини Петровац на Млави отворена је Јавна расправа о нацрту Кадровског плана Општинске управе за 2022. годину. Јавна расправа се одржава у великој сали Скупштине општине Петровац на Млави почев од 15.11.2021. године закључно са 06.12.2021. године, у периоду од 08,00 до 15,00 часова. Заинтересована физичка и правна лица своје примедбе, предлоге и сугестије [...]

Јавна расправа о нацрту Кадровског плана Општинске управе за 2022. годину2021-11-15T09:24:19+01:00

КОНКУРС за доделу стипендија студентима високих школа на територији општине Петровац на Млави за 2021/2022 годину

На основу члана 2.,3., 5. и 6. Одлуке о стипендирању студената високих школа са територије општине Петровац на Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 5/09) и закључка Општинског већа општине Петровац на Млави, бр. 06-205/2021-01 од 01.11.2021. године, Комисија за спровођење конкурса за доделу стипендија студентима високих школа са територије општине Петровац на [...]

КОНКУРС за доделу стипендија студентима високих школа на територији општине Петровац на Млави за 2021/2022 годину2021-11-03T11:11:03+01:00

Jавни позив за доделу подстицајних средстава за економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и на увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима на територији општине Петровац на Млави у 2021. години

На основу члана 5. и 13. Закона о постицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“ 10/13, 142/14 и 103/15 и 101/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Петровац на Млави за 2021. годину, број 320-13/21-03/1 од 25.2.2021. године, а који је СО Петровац на Млави усвојила Одлуком [...]

Jавни позив за доделу подстицајних средстава за економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и на увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима на територији општине Петровац на Млави у 2021. години2021-11-02T14:33:58+01:00

Оглас за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора који се налази у склопу Дома културе у насељу Ждрело

На основу члана 21, 22, 23 и 26. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Петровац на Млави (« Сл. Гласник општине Петровац на Млави» бр. 7/14 и 3/15), и Закључка Општинског већа општине Петровац на Млави о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора који се налази у склопу Дома [...]

Оглас за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора који се налази у склопу Дома културе у насељу Ждрело2021-10-26T08:12:35+02:00

Оглас за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора који се налази у склопу Дома културе у насељу Мелница

На основу члана 21, 22, 23 и 26. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Петровац на Млави (« Сл. Гласник општине Петровац на Млави» бр. 7/14 и 3/15), и Закључка Општинског већа општине Петровац на Млави о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора који се налази у склопу Дома [...]

Оглас за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора који се налази у склопу Дома културе у насељу Мелница2021-10-26T08:07:29+02:00

Jавни позив за доделу постицајних средстава за инвестиције у физичку иmовину пољопривредних газдинстава (набавка квалитетних приплодних грла: говеда, оваца и коза свих раса) на територији општине Петровац на Млави у 2021. години

На основу члана 5. и 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“ 10/13, 142/14 и 103/15 и 101/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Петровац на Млави за 2021. годину, број 320-13/21-03/1 од 25.2.2021. године, а који је СО Петровац на Млави усвојила Одлуком [...]

Jавни позив за доделу постицајних средстава за инвестиције у физичку иmовину пољопривредних газдинстава (набавка квалитетних приплодних грла: говеда, оваца и коза свих раса) на територији општине Петровац на Млави у 2021. години2021-10-22T15:12:27+02:00

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/2021) и члана [...]

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави2021-11-03T10:44:20+01:00

Јавни позив за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавка опреме и уређаја за припрему земљишта и супстрата за гајење биљака при производњи у заштићеном простору) на територији општине Петровац на Млави у 2021. години

На основу члана 5. и 13. Закона о постицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“ 10/13, 142/14 и 103/15 и 101/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Петровац на Млави за 2021. годину, број 320-13/21-03/1 од 25.2.2021. године, а који је СО Петровац на Млави усвојила Одлуком [...]

Јавни позив за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавка опреме и уређаја за припрему земљишта и супстрата за гајење биљака при производњи у заштићеном простору) на територији општине Петровац на Млави у 2021. години2021-10-15T12:27:29+02:00