Обавештења

Home/Обавештења

Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину – Базна станица мобилне телефоније „Бања Ждрело“

Република Србија Општина Петровац на Млави Одељење за урбанизам, планирање и развој Број: 501-26/20-03/2 Датум: 07.08.2020.         М.Б. 07198264             Шиф. Дел. 75110     Жиро рачун: 840-90640-02        ПИБ: 102538275  Српских  владара 165        12300  Петровац на Млави    Тel. (+381) 12  331-280  Факс  (+381) 12  331-283  www.petrovacnamlavi.rs е-mail: info@petrovacnamlavi.rs На основу чл.20 Закона о процени [...]

Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину – Базна станица мобилне телефоније „Бања Ждрело“2020-08-11T10:10:16+02:00

Услуге надзорног органа за адаптацију дома културе у Рашанцу ЈН број 28/2020 Општинска управа

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Питања и одговори 1 Одлука о додели уговора Обавештење о закључењу уговора

Услуге надзорног органа за адаптацију дома културе у Рашанцу ЈН број 28/2020 Општинска управа2020-07-29T13:48:35+02:00

Услуге надзорног органа за адаптацију дома културе у Забрђу ЈН број 27/2020 Општинска управа

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Питања и одговори 1 Одлука о додели уговора Обавештење о закључењу уговора

Услуге надзорног органа за адаптацију дома културе у Забрђу ЈН број 27/2020 Општинска управа2020-07-29T13:47:09+02:00

Набавка и постављање дечије играонице ЈН број 26/2020 Општинска управа

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације Питања и одговори 1 Одлука о додели уговора Обавештење о закључењу уговора

Набавка и постављање дечије играонице ЈН број 26/2020 Општинска управа2020-08-07T12:21:41+02:00

Јавни позив за доделу подстицајних средстава у инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре у 2020. години

Јавни позив Захтев Изјава

Јавни позив за доделу подстицајних средстава у инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре у 2020. години2020-06-29T08:29:15+02:00

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Петровац на Млави за 2021. годину

Јавни позив Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу сточарства Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром Образац 1а Образац 1б Образац 2a Образац 2б

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Петровац на Млави за 2021. годину2020-06-26T08:55:35+02:00

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Петровац на Млави за 2021. години

Јавни позив Формулар захтева

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Петровац на Млави за 2021. години2020-06-26T08:47:20+02:00

Јавни позив за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавка квалитетних говеда, свиња, оваца и коза свих раса)

Јавни позив Захтев Изјава

Јавни позив за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавка квалитетних говеда, свиња, оваца и коза свих раса)2020-06-25T11:00:02+02:00

Набавка и постављање дечије играонице у вртићу ЈН број 25/2020 Општинска управа

Позив за подношење понуда Обавештење о продужењу рока за подношење пријава Конкурсна документација Измена конкурсне документације 1 Измена конкурсне документације 2 Одлука о додели уговора Обавештење о закључењу уговора

Набавка и постављање дечије играонице у вртићу ЈН број 25/2020 Општинска управа2020-07-31T14:16:55+02:00

Умањене таксе за електронске пријаве права индустријске својине

Обавештавамо вас да су од 06.12.2019. године умањене таксе за електронске пријаве права индустријске својине. Такса за електронску пријаву за признање патента и малог патента умањена је за 50%, док је такса за електронску пријаву за признање индустријског дизајна, жига, колективног жига и жига гаранције умањена за 25%. Поштовани суграђани, искористите ову погодност, поднесите електронску [...]

Умањене таксе за електронске пријаве права индустријске својине2020-06-16T09:24:35+02:00