Обавештења

/Обавештења

Радови на санацији и адаптацији саобраћајница – Рашанац – Дубочка ЈН број 39/2019 Општинска управа

Позив за подношење понуда Конкурсна документација

Радови на санацији и адаптацији саобраћајница – Рашанац – Дубочка ЈН број 39/2019 Општинска управа 2019-05-22T08:07:34+02:00

Јавни позив за регресирање репродуктивног материјала у говедарству (вештачко осемењавање крава и јуница) у 2019. години

Комплетан јавни позив можете погледати или преузети ОВДЕ Захтев Изјава

Јавни позив за регресирање репродуктивног материјала у говедарству (вештачко осемењавање крава и јуница) у 2019. години 2019-05-21T11:16:46+02:00

Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину пројекта ЈП „Србијагас“

Број: 501- 22/19-03/2 Датум: 31.05.2019. год. Петровац на Млави   РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ- ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за урбанизам, планирање и развој На основу чл.10 став 7 а у вези са чл. 29 став 1 и 3 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/2004 и 36/2009) даје следеће ОБАВЕШТЕЊЕ Обавештава [...]

Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину пројекта ЈП „Србијагас“ 2019-05-21T10:29:19+02:00

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави у 2019. години

Комплетан ОГЛАС можете погледати или преузети ОВДЕ Формулар пријаве на оглас за Закуп 2019.

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави у 2019. години 2019-05-10T08:23:29+02:00

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Петровац на Млави за 2019. годину

Годишњи програм 2019 Изјава Комисије Сагласност министарства

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Петровац на Млави за 2019. годину 2019-05-09T10:17:52+02:00