Обавештења

Home/Обавештења

Обавештење о плану расписивања јавних позива у 2020. години

У складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС” број 16/2018) Општинска управа општине Петровац на Млави у 2020. години планира расписивање следећих јавних конкурса: Јавни позив за избор програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и финансира [...]

Обавештење о плану расписивања јавних позива у 2020. години2020-01-09T12:13:10+01:00

План јавних набавки за 2020. годину

Председник општине: План јавних набавки за 2020. годину (09.01.2020. године) Скупштина општине: План јавних набавки за 2020. годину (09.01.2020. године)

План јавних набавки за 2020. годину2020-01-10T09:10:08+01:00

Стипендије 2019/2020 – обавештење о потписивању уговора за студенте који су остварили право на стипендију за школску 2019/2020

Обавештавају се сви студенти који су остварили право на стипендију за школску 2019/2020 годину по конкурску број 67-96/2019-01 од 05.11.2019. године да ће потписивање уговора обавити у петак 03. јануара 2020. године у 9 часова у канцеларији број 26 Општинске управе општине Петровац на Млави. Након потписивања уговора, председник општине Петровац на Млави приредиће свечани [...]

Стипендије 2019/2020 – обавештење о потписивању уговора за студенте који су остварили право на стипендију за школску 2019/20202019-12-23T14:54:15+01:00

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта – Реконструкције РБС „ПОУ59/ПОЛ59 Петовац на Млави 3“

Република Србија Општина Петровац на Млави Општинска управа Одељење за урбанизам, планирање и развој Број: 501-37/19-03/2 Датум: 12.12.2019. М.Б. 07198264      Шиф. Дел. 8411               Жиро рачун: 840-90640-02                 ПИБ: 102538275  Српских  владара 165        12300  Петровац на Млави    Тel. (+381) 12  331-280  Факс  (+381) 12  331-283  www.petrovacnamlavi.rs е-mail: info@petrovacnamlavi.rs Одељење за урбанизам, планирање и развој, Општинске [...]

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта – Реконструкције РБС „ПОУ59/ПОЛ59 Петовац на Млави 3“2019-12-17T21:27:14+01:00

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта – Пословног објекта Трансфер станице са рециклажним двориштем у Петровцу на Млави

Република Србија Општина Петровац на Млави Општинска управа Одељење за урбанизам, планирање и развој Број: 501-35/19-03/2 Датум: 06.12.2019. М.Б. 07198264      Шиф. Дел. 8411               Жиро рачун: 840-90640-02                 ПИБ: 102538275  Српских  владара 165        12300  Петровац на Млави    Тel. (+381) 12  331-280  Факс  (+381) 12  331-283  www.petrovacnamlavi.rs е-mail: info@petrovacnamlavi.rs   Одељење за урбанизам, планирање и развој, [...]

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта – Пословног објекта Трансфер станице са рециклажним двориштем у Петровцу на Млави2019-12-12T13:04:49+01:00

Обавештење о почетку извођења радова на објекту Основне школе „Професор Брана Пауновић“ Каменово

Пројекaт: Реконструкција, санација и адаптација објекта основне школе „Професор Брана Пауновић“ у Каменову Дана 21.10.2019. године отпочели су радови на Реконструкцији, санацији и адаптацији објекта основне школе „Професор Брана Пауновић“ у Каменову. Контакт особа којој грађани могу да поднесу своје жалбе у вези са извођењем радова је: Никола Стојановић, спец. струк. инж. грађевине, запослен у [...]

Обавештење о почетку извођења радова на објекту Основне школе „Професор Брана Пауновић“ Каменово2019-12-06T08:18:16+01:00