Доступност информација

Шта можеш тражити (како и од кога) Четири су основна законска права у погледу приступа информацијама од јавног значаја (чл.5.Закона): право тражиоца да му буде саопштено да ли орган јавне власти поседује одређену информацију, односно да ли му је она доступна; право тражиоца да му се информација од јавног значаја учини доступном тако што ће [...]

Доступност информација2017-08-11T11:54:24+02:00