Програмски документи

Home/Документи/Програмски документи

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2020. годину

Годишњи програм за 2020. годину Сагласност министарства на Годишњи план за 2020. годину

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2020. годину2020-06-03T11:10:06+02:00

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Петровац на Млави за 2019. годину

Годишњи програм 2019 Изјава Комисије Сагласност министарства

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Петровац на Млави за 2019. годину2019-05-09T10:17:52+02:00

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2018. годину

 Годишљи програм (табеларно)  Сагласност министарства

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2018. годину2018-09-16T10:15:59+02:00

Усвојен план интегритета

Општина Петровац на Млави јуче је усвојила план интегритета. На основу члана 59. Закона о Агенцији за борбу против корупције (" Службени гласник РС" бр. 97/08, 53/10, 66/11-УС, 67/13-УС и 8/15- УС), члана 17. и 19. Смерница за израду и спровођење плана интегритета (" Службени гласник РС", бр. 95/16 и 56/17) прописана је обавеза да [...]

Усвојен план интегритета2017-10-31T13:15:05+01:00

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2017. годину

 Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2017. годину табеларни део  Сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине  Одлука о усвајању

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2017. годину2017-04-28T13:29:44+02:00

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Петровац на Млави

Преузмите Сагласност Преузмите Табела

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Петровац на Млави2016-09-10T14:05:19+02:00

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје општине Петровац на Млави за 2015. годину

Преузмите Програм

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје општине Петровац на Млави за 2015. годину2016-09-10T14:08:55+02:00

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољо-земљишта општине Петровац на Млави за 2015. годину

На основу члана 60. став 2.  Закона о пољопривредном земљишту (Службени  гласник  РС бр. 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 12. и 20. Статута општине Петровац ( « Службени гласник Општине Петровац» број - пречишћени текст 2/13, 5/08 и 9/12), а уз сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, Број: 320-11-1488/2015-14 од 20.02.2015. [...]

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољо-земљишта општине Петровац на Млави за 2015. годину2016-09-10T14:12:03+02:00