Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2021. годину

Годишњи програм за 2021. годину

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2021. годину2021-05-11T10:51:55+02:00

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2020. годину

Годишњи програм за 2020. годину Сагласност министарства на Годишњи план за 2020. годину

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2020. годину2020-06-03T11:10:06+02:00

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Петровац на Млави за 2019. годину

Годишњи програм 2019 Изјава Комисије Сагласност министарства

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Петровац на Млави за 2019. годину2019-05-09T10:17:52+02:00

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2018. годину

 Годишљи програм (табеларно)  Сагласност министарства

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2018. годину2018-09-16T10:15:59+02:00