Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2021. годину

Годишњи програм за 2021. годину

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2021. годину2021-05-11T10:51:55+02:00

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2020. годину

Годишњи програм за 2020. годину Сагласност министарства на Годишњи план за 2020. годину

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2020. годину2020-06-03T11:10:06+02:00

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Петровац на Млави за 2019. годину

Годишњи програм 2019 Изјава Комисије Сагласност министарства

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Петровац на Млави за 2019. годину2019-05-09T10:17:52+02:00

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2018. годину

 Годишљи програм (табеларно)  Сагласност министарства

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2018. годину2018-09-16T10:15:59+02:00

Усвојен план интегритета

Општина Петровац на Млави јуче је усвојила план интегритета. На основу члана 59. Закона о Агенцији за борбу против корупције (" Службени гласник РС" бр. 97/08, 53/10, 66/11-УС, 67/13-УС и 8/15- УС), члана 17. и 19. Смерница за израду и спровођење плана интегритета (" Службени гласник РС", бр. 95/16 и 56/17) прописана је обавеза да [...]

Усвојен план интегритета2017-10-31T13:15:05+01:00

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2017. годину

 Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2017. годину табеларни део  Сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине  Одлука о усвајању

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2017. годину2017-04-28T13:29:44+02:00