Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Петровац на Млави

На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16,47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/17, 113/17-др.закон ,95/2018 и 114/21), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника [...]

Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Петровац на Млави2022-10-05T07:40:34+02:00

Одлука о социјалној заштити општине Петровац на Млави

Одлука о социјалној заштити општине Петровац на Млави Одлука о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити општине Петровац на Млави Одлука о измени Одлуке о социјалној заштити општине Петровац на Млави

Одлука о социјалној заштити општине Петровац на Млави2020-02-24T08:17:34+01:00

Правилник о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса која реализују удружења грађана за доделу средстава из буџета Општине Петровац на Млави

Комплетан документ можете преузети ОВДЕ

Правилник о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса која реализују удружења грађана за доделу средстава из буџета Општине Петровац на Млави2017-01-24T14:10:06+01:00

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Скупштина општине фебруар 2016 Преузмите документ (PDF) Председник и општинско веће јануар 2016 Преузмите документ (PDF) Општинска управа фебруар 2016 Преузмите документ (PDF) Општински правобранилац фебруар 2016 Преузмите документ (PDF)

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке2017-01-20T13:30:03+01:00

Правилник о унутрашњем узбуњивању

Овим Правилником, у складу са законом, уређује се поступак унутрашњег узбуњивања у општинској управи општине Петровац на Млави. Преузмите документ

Правилник о унутрашњем узбуњивању2016-09-05T11:51:15+02:00