Рани јавни увид Плана детаљне регулације – Туристичко-рекреативна зона “Река Млава” у Петровцу на Млави

Комплетну документацију можете погледати или преузети ОВДЕ

Рани јавни увид Плана детаљне регулације – Туристичко-рекреативна зона “Река Млава” у Петровцу на Млави2017-10-24T09:01:30+02:00

Усвојен Локални антикорупцијски план

На седници Скупштине општине Петровац на Млави одржаној дана 26.09.2017. године усвоје је Локални антикорупцијски план општине Петровац на Млави. Решење о усвајању Локалног антикорупцијског плана Извештај о усвајању Локалног антикорупцијског плана Комплетан документ "Локални антикорупцијски план" можете погледати или преузети ОВДЕ

Усвојен Локални антикорупцијски план2020-12-09T12:45:06+01:00

Јавна расправа о Нацрту Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Петровац на Млави

Јавна расправа о Предлогу Локалног антикорупцијског плана општине Петровац на Млави Преговарачко поглавље 23 је једно од 35 поглавља о којима Србија преговара са Европском унијом о процесу приступања Унији, која обухвата правосуђе, основна права и борбу против корупције. Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље број 23 усвојен је [...]

Јавна расправа о Нацрту Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Петровац на Млави2017-08-03T12:08:03+02:00

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Петровац на Млави за 2018. годину

Комплетан документ у PDF форми можете преузети  ОВДЕ

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Петровац на Млави за 2018. годину2017-04-06T11:24:09+02:00

План јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки Скупштине општине 2017. године План јавних набавки председник општине 2017. године Измена плана јавних набавки за председника општине 2017 План јавних набавки Општинска управа 2017. године Измена плана јавних набавки Општинска управа 27.02.2017 Измена плана јавних набавки Општинска управа 06.03.2017. Измена плана јавних набавки Општинска управа 23.06.2017. Измена плана јавних набавки Општинска [...]

План јавних набавки за 2017. годину2017-12-11T12:36:20+01:00

Планови јавних набавки 2016

План јавних набавки Општинске управе 2016 Измена #1 Измена #2 План јавних набавки председника општине и Општинског већа 2016 Измена #1 План јавних набавки Скупштина општине 2016  

Планови јавних набавки 20162016-10-31T09:24:08+01:00

Нацрт Плана генералне регулације за насељено место Петровац на Млави – ЈАВНИ УВИД

Обавештавају се грађани, предузећа, јавне установе са подручја општине Петровац на Млави да Oпштинска управа Oпштине Петровац на Млави ставља на Ј А В Н И   У В И Д у Нацрт Плана генералне регулације за насељено место Петровац на Млави Јавни увид се може остварити сваког радног дана у периоду од 7. септембра [...]

Нацрт Плана генералне регулације за насељено место Петровац на Млави – ЈАВНИ УВИД2017-08-11T11:54:24+02:00