Документи

Home/Документи

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2020. годину

Годишњи програм за 2020. годину Сагласност министарства на Годишњи план за 2020. годину

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2020. годину2020-06-03T11:10:06+02:00

Одлука о социјалној заштити општине Петровац на Млави

Одлука о социјалној заштити општине Петровац на Млави Одлука о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити општине Петровац на Млави Одлука о измени Одлуке о социјалној заштити општине Петровац на Млави

Одлука о социјалној заштити општине Петровац на Млави2020-02-24T08:17:34+01:00

Грађански водич кроз Одлуку о буџету општине Петровац на Млави за 2020. годину

Поштовани грађани општине Петровац на Млави, имajући у виду знaчaj jaвнoг диjaлoгa o упрaвљaњу jaвним финaнсиjaмa, зaдoвoљствo нам je дa вaм прeдстaвимо Грaђaнски вoдич крoз буџeт општине Петровац на Млави. С oбзирoм дa сe нajвeћи дeo буџeтских срeдстaвa прикупљa крoз нaплaту пoрeзa, нaшa je oбaвeзa дa грaђaнимa нa jeднoстaвaн и рaзумљив нaчин пружимo свe рaспoлoживe [...]

Грађански водич кроз Одлуку о буџету општине Петровац на Млави за 2020. годину2020-01-08T14:27:27+01:00

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Петровац на Млави за 2019. годину

Годишњи програм 2019 Изјава Комисије Сагласност министарства

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Петровац на Млави за 2019. годину2019-05-09T10:17:52+02:00

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2018. годину

 Годишљи програм (табеларно)  Сагласност министарства

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2018. годину2018-09-16T10:15:59+02:00

Јавна расправа о предлозима Буџета општине Петровац на Млави за 2018. годину и Кадровског плана Општинске управе за 2018. годину

У општини Петровац на Млави отворена је Јавна расправа о предлогу Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2018. годину и предлогу Кадровског плана Општинске управе за 2018. годину. Јавна расправа ће се одржати у великој сали Скупштине општине Петровац на Млави у периоду од 11.12.2017. до 15.12.2017. године од 08 до 15 часова. [...]

Јавна расправа о предлозима Буџета општине Петровац на Млави за 2018. годину и Кадровског плана Општинске управе за 2018. годину2017-12-12T11:42:51+01:00

Јавна расправа о предлозима Буџета општине Петровац на Млави за 2018. годину и Кадровског плана Општинске управе за 2018. годину

У општини Петровац на Млави отворена је Јавна расправа о предлогу Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2018. годину и предлогу Кадровског плана Општинске управе за 2018. годину. Јавна расправа ће се одржати у великој сали Скупштине општине Петровац на Млави у периоду од 11.12.2017. до 15.12.2017. године од 08 до 15 часова. [...]

Јавна расправа о предлозима Буџета општине Петровац на Млави за 2018. годину и Кадровског плана Општинске управе за 2018. годину2017-12-12T11:44:31+01:00