Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора – партија 1

Обавештење о закључењу уговора – партија 1

Одлука о додели уговора – партија 2

Обавештење о закључењу уговора – партија 2

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Одлука о додели уговора – партија 4

Обавештење о закључењу уговора – партија 4

Одлука о додели уговора – партија 5

Обавештење о закључењу уговора – партија 5

Одлука о додели уговора – партија 6

Обавештење о закључењу уговора – партија 6

Одлука о додели уговора – партија 7

Обавештење о закључењу уговора – партија 7