Асфалтирање улица број 3, ЈН брoј 55/2019 Општинска управа

///Асфалтирање улица број 3, ЈН брoј 55/2019 Општинска управа

Асфалтирање улица број 3, ЈН брoј 55/2019 Општинска управа

Позив за подношење понуда

Конкурсна доументација

Одлука о додели уговора – партија 1

Обавештење о закључењу уговора – партија 1

Одлука о додели уговора – партија 2

Обавештење о закључењу уговора – партија 2

Одлука о додели уговора – партија 3

Обавештење о закључењу уговора – партија 3

Одлука о додели уговора – партија 4

Обавештење о закључењу уговора – партија 4

Одлука о додели уговора – партија 5

Обавештење о закључењу уговора – партија 5

Одлука о додели уговора – партија 6

Обавештење о закључењу уговора – партија 6

2019-10-09T10:11:18+01:00