Током претходне недеље завршена је реконструкција Улице Даворијанке Пауновић у Петровцу на Млави. Овим радовима завршени су сви радови који су обухватили поред поменуте и Улицу  7. јула која је раније асфалтирана. Асфалтиран је и плато иза зграде Скупштине општине. Такође дугогодишњи проблем неосветљености платоа решен је постављањем стуба са рефлекторима јавне расвете. Асфалтиране улице су укупне дужине од 330 метара а средства за реконструкцију улица обезбедила је локална самоуправа у износу од 8.875.000 динара.