Данас, 23. децембра 2016. године са почетком у 10 часова је одржана 10. седница Скупштине општине Петровац на Млави са следећим дневним редом:

1.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2016. ГОДИНУ;
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
3. ИЗМЕНA ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА КЈП “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2016. ГОДИНУ;
4.  ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА КЈП “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
5.  ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИС” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИС” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
7.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА У ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОВЕРАВАЊУ ДЕЛАТНОСТИ КОМУНАЛНОМ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
9.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
10. ПРЕДЛОГ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ И УСВАЈАЊУ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈА, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У НАСЕЉУ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
15.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
16. ПРЕДЛОГ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “ГАЛЕБ” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ВЕРИФИКАЦИЈЕ УСТАНОВЕ;
18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ ВЕШТАКА О ПРОЦЕНИ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ ВОЗИЛА “ПАУК” ПО ЗАХТЕВУ ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИС;
19.   КАДРОВСКА РЕШЕЊА;
20.  ТЕКУЋА И ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.