Monthly Archives: април 2018

Home/2018/април

Обележен Дан НБ „Ђура Јакшић“

  У среду 25. априла свечано је обележен Дан Народне библиотеке "Ђура Јакшић". Поред великог броја пријатеља и сарадника ове установе, директора школа и  јавних установа, завичајних писаца и других значајних личности из јавног живота наше општине, свечаности је присуствовало комплетно општинско руководство на челу са председником општине Душком Нединићем. Посебно свечану ноту дао  је [...]

Обележен Дан НБ „Ђура Јакшић“2018-04-27T11:52:49+02:00

Трка „Драгутин Томашевић“ добила сертификат од Међународне атлетске федерације

Спортски савез општине Петровац на Млави добио је сертификат  за Меморијалну трку " Драгутин Томашевић" од Међународне атлетске федерације.На тај начин Меморијална трка "Драгутин Томашевић" улази у сва званична такмичења како у домаћим тако и међународним такмичењима на тврдој подлози у категорији до 10 километара.

Трка „Драгутин Томашевић“ добила сертификат од Међународне атлетске федерације2018-04-27T11:31:46+02:00

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

На основу члана 99. став 1.  Закона о планирању и изградњи (,,Сл.гласник РС,, бр.72/09, 81/09-испр., 24/2011, 121/2012. 42/2013-ОУС, 50/2013-ОУС, 98/2003 и 132/2014, 145/2014), члана 2.став 1,2,3,4 Члана 19.Члана 20.Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и [...]

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ2018-04-26T11:08:28+02:00

Радови у улици Светог Саве

Јуче су  отпочели радови на "пробијању" улице Свети Сава и повезивању са улицом Шекспирова. Радовима је претходио процес експропријације приватног земљишта а повезивањем ових улица олакшаће се и убрзати саобраћај возила и пешака у овом делу Петровца на Млави.

Радови у улици Светог Саве2018-04-25T14:12:53+02:00

Нова трафостаница у Ждрелу

Руководство општине Петровац на Млави предвођено председником Душком Нединићем и директором дистрибутивног центра "Крагујевац" Дејаном Савићем обишло је новопостављену трафостаницу са нисконапонском мрежом у насељу Ждрело. Овом инвестицијом настављена је реализација капиталних пројеката у насељу Жрело а све и циљу развоја туризма и туристичких капацитета. Подсећамо да су прошле године реализована два велика капитална пројекта, трафостаница [...]

Нова трафостаница у Ждрелу2018-04-25T14:03:39+02:00

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу вишепородичне стамбене зграде на к.п. бр. 726 К.О. Петровац у улици Српских Владара у Петровцу на Млави

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ Општинска управа Одељење за урбанизам, планирање и развој Датум: 25 04. 2018. године Број: 350-308/18-01   На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 – одлука УС [...]

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу вишепородичне стамбене зграде на к.п. бр. 726 К.О. Петровац у улици Српских Владара у Петровцу на Млави2018-04-25T13:36:42+02:00

Отпочето асфалтирање пута у Старчеву

У Старчеву су отпочели завршни радови на изградњи новог путног правца у насељу Старчево, у дужини од 2200 метара. Тим поводом руководство општине обишло је поменуте радове. Испред руководства општине радове је обишао заменик председника општине Горан Ристић са својим сарадницима. Пут који се ради, налази се у потесу Велики Бубањ и даље води ка [...]

Отпочето асфалтирање пута у Старчеву2018-04-25T08:53:47+02:00

Отворена зелена пијаца у Великом Лаолу

У суботу 21. априла у Великом Лаолу отворена је зелена пијаца за откуп и продају пољопривредних и прехрамбених производа. Тим поводом нову пијацу обишли су представници општинског руководства предвођени председником општине Душком Нединићем. Средства за израду пијачних тезги обезбедио је Савет Месне заједнице "Велико Лаоле" уз помоћ донатора. Одлуком Савета Месне заједнице за пијачни дан [...]

Отворена зелена пијаца у Великом Лаолу2018-04-25T08:24:37+02:00

Пешачка улица „добила“ дечију играоницу

Крајем претходне недеље у улици Бате Булића ("пешачка зона") постављена је дечија играоница за најмлађе суграђане. Играоница је донација компаније НИС Србија као захвалност локалној самоуправи на пруженој логистичко-техничкој помоћи и издавању грађевинске дозволе у року од једног дана за реконструкцију објекта бензинске пумпе у Петровцу на Млави. У петак 20. априла руководство општине предвођено [...]

Пешачка улица „добила“ дечију играоницу2018-04-25T08:26:45+02:00