Yearly Archives: 2018

Home/2018

Промо филм о активностима локалне самоуправе у 2018. години

У прилогу који је постављен можете погледати промотивни филм о предузетим активностима локалне самоуправе у одлазећој 2018. години која је засигурно била најуспешнија година у последње три деценије по питању развоја и броју реализованих пројеката. https://youtu.be/UnOcclhvsNE

Промо филм о активностима локалне самоуправе у 2018. години2018-12-31T11:42:49+01:00

Председник општине Душко Нединић приредио новогодишњи пријем

У петак 28. децембра у сали Културно-просветног центра приређен је традиционални "Новогодишњи пријем код председника општине". Бројном скупу присуствовали су директори јавних установа и предузећа, одборници Скупштине општине, чланови Већа, успешни предузетници и други грађани. Присутним гостима се прво обратио председник Скупштине Миланче Аћимовић а потом је емитован филм од активностима локалне самоуправе у одлазећој [...]

Председник општине Душко Нединић приредио новогодишњи пријем2018-12-31T11:38:28+01:00

КЈП „Извор“ набавило ново возило за прочишћавање канализационих мрежа

КЈП"Извор" Петровац на Млави набавило је ново специјално возило за прочишћавање канализационих мрежа - "канал џет". Вредност инвестиције је око 15 милиона динара. Тим поводом одржана је конференција за медије на којој су се медијима обратили помоћник председника општине Борис Гвоздић и директор КЈП "Извор" Миленко Вићентијевић. https://youtu.be/a_UWYKKsYO0

КЈП „Извор“ набавило ново возило за прочишћавање канализационих мрежа2018-12-31T11:28:14+01:00

Одржан први Новогодишњи вашар у Петровцу на Млави

У спортској хали "Драгутин Томашевић" у Петровцу на Млави одржан је по први пут Новогодишњи вашар у организацији Спортског центра и Туристичке организације. Током три дана колико је вашар трајао, посетиоци су могли да се забаве и купе производе од домаће радиности.  Испред руководства општине, вашар је у петак 28. децембра свечано отворио Душко Нединић. [...]

Одржан први Новогодишњи вашар у Петровцу на Млави2018-12-31T11:18:29+01:00

Обавештава се јавност да је носилац пројекта ЈП „Србијагас“ поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Дистрибутивна гасоводна мрежа „Божевац II“

Број: 501- 53/18-02 Датум: 25.12. 2018. год. Петровац на Млави   РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ- ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за урбанизам, планирање и развој   На основу чл.10 став 7 а у вези са чл. 29 став 1 и 3 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/2004 и 36/2009) даје следеће [...]

Обавештава се јавност да је носилац пројекта ЈП „Србијагас“ поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Дистрибутивна гасоводна мрежа „Божевац II“2018-12-29T22:16:33+01:00

Обавештава се јавност да је носилац пројекта ЈП „Србијагас“ поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Дистрибутивна гасоводна мрежа „Ждрело II фаза“

Број: 501- 52/18-02 Датум: 25.12. 2018. год. Петровац на Млави   РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ- ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за урбанизам, планирање и развој   На основу чл.10 став 7 а у вези са чл. 29 став 1 и 3 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/2004 и 36/2009) даје следеће [...]

Обавештава се јавност да је носилац пројекта ЈП „Србијагас“ поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Дистрибутивна гасоводна мрежа „Ждрело II фаза“2018-12-29T22:14:17+01:00

Потписивање уговора са студентима који су остварили право на стипендије општине Петровац на Млави за школску 2018/2019 годину

Обавештавају се сви студенти који су остварили право на стипендију за школску 2018/2019. годину по конкурсу бр. 67-76/18-02 од 29.10.2018. године да ће се потписивање уговора обавити у ПЕТАК, 04.01.2019. ГОДИНЕ У 10,00 ЧАСОВА у Великој сали општине Петровац на Млави. Исто тако обавештавају се сви студенти који су остварили право на стипендију за школску 2018/2019. годину да отворе текуће [...]

Потписивање уговора са студентима који су остварили право на стипендије општине Петровац на Млави за школску 2018/2019 годину2018-12-27T10:29:22+01:00

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичне стамбене зграде на к.п. бр. 726 К.О. Петровац у улици Српских Владара у Петровцу на Млави

Комплетан документ у  .pdf форми можете погледати или преузети ОВДЕ

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичне стамбене зграде на к.п. бр. 726 К.О. Петровац у улици Српских Владара у Петровцу на Млави2018-12-26T08:33:36+01:00

Грађански водич кроз Одлуку о буџету општине Петровац на Млави за 2019. годину

Поштовани грађани општине Петровац на Млави, имajући у виду знaчaj jaвнoг диjaлoгa o упрaвљaњу jaвним финaнсиjaмa, зaдoвoљствo нам je дa вaм прeдстaвимо Грaђaнски вoдич крoз буџeт општине Петровац на Млави. С oбзирoм дa сe нajвeћи дeo буџeтских срeдстaвa прикупљa крoз нaплaту пoрeзa, нaшa je oбaвeзa дa грaђaнимa нa jeднoстaвaн и рaзумљив нaчин пружимo свe рaспoлoживe [...]

Грађански водич кроз Одлуку о буџету општине Петровац на Млави за 2019. годину2018-12-24T13:54:26+01:00