Monthly Archives: јул 2016

Home/2016/јул

Јавни конкурс за избор програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и финансира се из буџета општине Петровац на Млави у 2016. години са конта

На основу члана 2.,3.,4.,5.,6.,7. и 8. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Петровац на Млави, бр. 06-15/13-02-19 од 06.08.2013. године и Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор програма од јавног интереса које реализују Удружења грађана и финансира се из буџета општине Петровац [...]

Јавни конкурс за избор програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и финансира се из буџета општине Петровац на Млави у 2016. години са конта2016-09-02T07:07:03+02:00

Јавни позив за доделу средстава за реализацију програма којима се остварују општи интереси у области спорта

Предмет јавног позива је додела средстава за реализацију програма којима се оставарује општи интерес у области спорта у 2016. години у укупном износу од 15.000.000,00 динара. Редовни програм Предмет јавног позива је додела средстава за реализацију ванредних програма којима се оставарује општи интерес у области спорта у 2016. години у укупном износу од 685.000,00 динара. [...]

Јавни позив за доделу средстава за реализацију програма којима се остварују општи интереси у области спорта2016-09-02T07:05:23+02:00

Давање у закуп пословног простора који се налази у склопу дома културе у насељу Буровац

На основу члана 21,22,23 и 26 Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Петровац на Млави (« Сл. Гласник општине Петровац на Млави» бр. 7/14 и 3/15), и Закључка Општинског већа општине Петровац на Млави о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора који се налази у склопу дома културе у [...]

Давање у закуп пословног простора који се налази у склопу дома културе у насељу Буровац2016-09-02T07:11:46+02:00

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Петровац на Млави за 2017. годину

Р е п у б л и к а  С р б и ј а Општина Петровац на Млави Општинска управа Одељење имовинско правне послове привреду и друштвене делатности Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Број:  320 –85/16 - 01 Датум: 20.07. 2016. године Петровац на Млави   ЈАВНИ ПОЗИВ [...]

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Петровац на Млави за 2017. годину2016-09-02T07:16:18+02:00

Јавни позив за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2016. години

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2016. ГОДИНИ   Решење о исправци решења о расподели средстава бр. 400-1246/2016-02 од 18.07.2016. O Б А В Е Ш Т Е Њ Е             Обавештавамо све учеснике Jавног конкурса за избор пројеката из области [...]

Јавни позив за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2016. години2016-09-05T10:29:20+02:00

Додела средстава намењених економском оснаживању породица интерно расељених лица, кроз доходовне активности

Обавештење о закљученом уговору Одлука о додели уговора На основу члана 63. Став 1. ЗЈН („Службени гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15) , наручилац мења и допуњује конкурсну документацију коју можете преузети на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца. Образложење У поступку спровођења поступка јавне набавке под бр:404-73/16-02, комисија Наручиоца констатовала је да је у [...]

Додела средстава намењених економском оснаживању породица интерно расељених лица, кроз доходовне активности2016-09-02T07:10:07+02:00

Додела средстава намењених економском оснаживању породица интерно расељених лица, кроз доходовне активности

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закључењу уговора

Додела средстава намењених економском оснаживању породица интерно расељених лица, кроз доходовне активности2016-11-14T07:28:14+01:00