Monthly Archives: јун 2016

Home/2016/јун

Давање у закуп пословног простора који се налази и склопу Дома културе у насељу Ждрело

На основу члана 21,22,23 и 26 Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Петровац на Млави (« Сл. Гласник општине Петровац на Млави» бр. 7/14 и 3/15), и Закључка Општинског већа општине Петровац на Млави о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора који се налази у склопу дома културе у [...]

Давање у закуп пословног простора који се налази и склопу Дома културе у насељу Ждрело2016-09-02T07:13:18+02:00

Давање у закуп земљишта на локацији Биоскоп

На основу члана 3. став 1. тачка 1, члана 12, 14 и 15. Одлуке о постављању и уклањању објеката привременог карактера на површинама јавне намене («Службени гласник општине Петровац на Млави» бр. 2/15), и Закључка Општинског већа општине Петровац на Млави о расписивању огласа за прикупљање понуда за давање у закуп грађевинског земљишта на локацији [...]

Давање у закуп земљишта на локацији Биоскоп2017-08-11T11:54:24+02:00

Планови јавних набавки 2016

План јавних набавки Општинске управе 2016 Измена #1 Измена #2 План јавних набавки председника општине и Општинског већа 2016 Измена #1 План јавних набавки Скупштина општине 2016  

Планови јавних набавки 20162016-10-31T09:24:08+01:00

Давање у закуп пословног простора у Рановцу

На основу члана 21,22,23 и 26 Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Петровац на Млави (« Сл. Гласник општине Петровац на Млави» бр. 7/14), и Закључка Општинског већа општине Петровац на Млави о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора који се налази у насељу Рановац бр. 06-14/16-02-14 од 03.06.2016. [...]

Давање у закуп пословног простора у Рановцу2016-09-02T07:10:53+02:00