Информатор о раду

    Информатор о раду општинске управе општине Петровац на Млави   Информатор о раду (PDF)