Monthly Archives: септембар 2015

Home/2015/септембар

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ БУНАРА

Средствима Аграрног фонда за развој пољопривреде општине Петровац на Млави (у даљем тексту: Фонд) за 2015. годину, извршиће се субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава, за набавку опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара. Право коришћења имају носиоци или чланови комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са пребивалиштем на територији општине Петровац на Млави и активним статусом пољопривредног газдинства [...]

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ БУНАРА2016-08-27T15:11:44+02:00

КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСТВА КРОЗ ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРИ КУПОВИНИ СЕРТИФКОВАНОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА

Средствима Аграрног фонда за развој пољопривреде општине Петровац на Млави (у даљем тексту: Фонд) за 2015. годину, извршиће се субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава, за набавку садница јабучастог, коштичавог, језграстог и јагодастог воћа. Право коришћења имају носиоци или чланови комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са пребивалиштем на територији општине Петровац на Млави и активним статусом пољопривредног газдинства [...]

КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСТВА КРОЗ ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРИ КУПОВИНИ СЕРТИФКОВАНОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА2015-09-02T10:27:52+02:00

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ У 2015. ГОДИНИ

Средствима Аграрног фонда за развој пољопривреде општине Петровац на Млави (у даљем тексту: Фонд) за 2015. годину, извршиће се субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава, за набавку опреме за повртарску производњу у заштићеном простору. Право коришћења имају носиоци или чланови комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са пребивалиштем на територији општине Петровац на Млави и активним статусом пољопривредног газдинства [...]

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ У 2015. ГОДИНИ2015-09-02T09:56:00+02:00

Нацрт Плана генералне регулације за насељено место Петровац на Млави – ЈАВНИ УВИД

Обавештавају се грађани, предузећа, јавне установе са подручја општине Петровац на Млави да Oпштинска управа Oпштине Петровац на Млави ставља на Ј А В Н И   У В И Д у Нацрт Плана генералне регулације за насељено место Петровац на Млави Јавни увид се може остварити сваког радног дана у периоду од 7. септембра [...]

Нацрт Плана генералне регулације за насељено место Петровац на Млави – ЈАВНИ УВИД2017-08-11T11:54:24+02:00