Monthly Archives: август 2015

Home/2015/август

Адаптација ходника

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Предмет набавке је – Адаптација ходника Шифра из општег речника јавне набавке: 45262000 – посебни грађевински занатски радови изузев радова на крову, 45400000 - завршни грађевински радови Јавна набавка није обликована по партијама Ообавештење о обустави поступка ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (PDF) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (PDF) ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ [...]

Адаптација ходника2016-11-08T07:34:31+01:00

Рушење или уклањање објеката

Рушење или уклањање објеката,предмета и ствари по основу извршених решења Општинске управе - поступак јавне набавке мале вредности БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 13/2015 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (PDF) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (PDF)КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (PDF) ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (PDF)

Рушење или уклањање објеката2016-11-08T07:34:11+01:00

Превоз ученика и наставника Основних школа на територији општине Петровац на Млави за школску 2015/2016 годину

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку . Поступак се спроводи ради закључења уговора о јвној набавци. 1.2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Предмет Јавне набавке је превоз ученика и наставника Основних школа на територији општине Петровац на Млави за школску 2015/2016 годину. Шифра из општег речника јавне набавке: 60100000- услуге друмског превоза   [...]

Превоз ученика и наставника Основних школа на територији општине Петровац на Млави за школску 2015/2016 годину2016-11-08T07:33:46+01:00

Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Петровац на Млави ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2015. ГОДИНИ Преузми документ (PDF) ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2015. ГОДИНИ [...]

Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Петровац на Млави ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години2017-08-11T11:54:24+02:00

Реконструкција канцеларије бр. 29 и подрума

ЈАВНA НАБАВКA РАДОВА Реконструкција канцеларије бр. 29 и подрума -отворени поступак- БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 12/2015   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (PDF) КОНКУРСНА ДОКУМЕНАЦИЈА (PDF) ПИТАЊА И ОДГОВОРИ (PDF) ИЗМЕНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (PDF) ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (PDF)

Реконструкција канцеларије бр. 29 и подрума2016-11-08T07:32:32+01:00

Правилник о унутрашњем узбуњивању

Овим Правилником, у складу са законом, уређује се поступак унутрашњег узбуњивања у општинској управи општине Петровац на Млави. Преузмите документ

Правилник о унутрашњем узбуњивању2016-09-05T11:51:15+02:00