Monthly Archives: мај 2015

Home/2015/мај

Презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног и економског објекта на кп бр 5574 КО Трновче

РЕПУБЛИКА СРБИЈАОПШТИНСКА УПРАВА Петровац на МлавиОдељење за урбанизам У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС и 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта (Сл. гласник РС, [...]

Презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног и економског објекта на кп бр 5574 КО Трновче2015-05-28T05:53:04+02:00

ПАПИНА 2

План детаљне регулације за простор „Папина 2“ у Петровцу на Млави Преузми документ (2.5 MB PDF)

ПАПИНА 22015-05-27T07:30:20+02:00

Јавни позив – грађевински материјал – доделу-откуп домаћинства са окућницом, за породице интерно расељених лица

Јавни позиви за доделу помоћи у виду грађевинског материјала за породице избеглица и Јавни позив за доделу -откуп домаћинства са окућницом, за породице интерно расељених лица, који се трећи пут понавља. Овај пут су обезбеђена средства за пет пакета грађевинског материјала у вредности од по 550.000 РСД и још три пакета од по 950.000 РСД, [...]

Јавни позив – грађевински материјал – доделу-откуп домаћинства са окућницом, за породице интерно расељених лица2016-11-08T07:31:18+01:00

Набавка огрева за потребе Месних канцеларија

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Преузми документ (PDF)   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА Преузми документ  (PDF)(PDF)   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми документ (PDF)

Набавка огрева за потребе Месних канцеларија2016-11-08T07:30:43+01:00

Конкурс – Додела средстава за програме у области спорта

Јавни конкурс за доделу средстава за реализацију програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Петровац на Млави   ОДЛУКА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА Преузми документ (PDF)   ПРАВИЛНИК О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА Преузми документ (PDF)   ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТОВА Преузми документ (PDF)   СМЕРНИЦЕ ЗА ПОДНОСИОЦЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА Преузми документ (PDF) 

Конкурс – Додела средстава за програме у области спорта2015-05-06T10:54:41+02:00

Услуге организовања прослава поводом Дана општине, Дана управе и манифестација

Позив за подношење понуда Преузми документ (PDF)   Конкурска документација Преузми документ (PDF)     Обавештење о закљученом уговору Преузми документ (PDF)  

Услуге организовања прослава поводом Дана општине, Дана управе и манифестација2016-11-08T07:40:27+01:00

Јавна набавка мале вредности – Геодетске услуге

Позив за подношење понуда Преузми документ (PDF)   Конкурсна документација Преузми документ (PDF)   Обавештење о закљученом уговору Преузми документ (PDF)  

Јавна набавка мале вредности – Геодетске услуге2016-11-10T10:52:14+01:00

Документа о кредитној способности

Мишљење Министарства финансија - Управе за јавни дуг Преузми документ (PDF)   ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ Преузми документ (PDF)   Одлука о буџету за 2015. годину Преузми документ (PDF)   Одлука о покретању поступка јавне набавке Преузми документ (PDF)   Одлука о задуживању општине Преузми документ (PDF)   Одлука о завршном рачуну за 2011. годину Преузми документ (PDF) [...]

Документа о кредитној способности2017-08-11T11:54:24+02:00