Monthly Archives: новембар 2014

Home/2014/новембар

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЈЕ ВИСИОКИХ ШКОЛА 2014-2015

На основу члана 2., 5. и 6. Одлуке о стипендирању студената високих школа са територије општине Петровац на Млави („Општински службени гласник“, бр. 5/09) и закључка председника општине Петровац на Млави, бр. 06-20/14-02-7 од 07.11.2014. године,    Комисија за спровођење конкурса за доделу стипендија студентима високих школа са територије општине Петровац на Млави, р а с [...]

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЈЕ ВИСИОКИХ ШКОЛА 2014-20152014-11-12T12:52:03+01:00

Одлука о коефицијентима пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Петровац на Млави

Одлука  - Преузми документ (PDF)

Одлука о коефицијентима пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Петровац на Млави2017-08-11T11:54:24+02:00

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Петровац на Млави

Одлука  - Преузми документ (PDF)

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Петровац на Млави2014-11-04T08:45:00+01:00