Yearly Archives: 2014

Home/2014

ЈАВНИ КОНКУРС – удружења грађана

ЈАВНИ КОНКУРС за избор програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и финансира се из буџета општине објављен је у понедељак 5.1. 2015. са техничким исправкама. Све пријеве које су у међувремену пристигле ће бити узете у обзир приликом разматрања тј  доделе средстава. Конкурс можете преузети овде: Word PDF 

ЈАВНИ КОНКУРС – удружења грађана2017-08-11T11:54:24+02:00

О – општини Петровац на Млави

ОСНОВНА РАЗВОЈНА ПОЗИЦИЈА И ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ Територија општине Петровац на Млави заузима подручје са изваредним и разноврстним природним карактеристикама које најбоље одсликавају многобројна врела, потоци, речице, шуме, питома северозападна падина хомољских планина, плодна равница Стиг и богата долина Млаве са дивним пејсажом и родном земљом на којој све добро успева. Заузима површину од 655 километара [...]

О – општини Петровац на Млави2017-08-11T11:54:24+02:00

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЈЕ ВИСИОКИХ ШКОЛА 2014-2015

На основу члана 2., 5. и 6. Одлуке о стипендирању студената високих школа са територије општине Петровац на Млави („Општински службени гласник“, бр. 5/09) и закључка председника општине Петровац на Млави, бр. 06-20/14-02-7 од 07.11.2014. године,    Комисија за спровођење конкурса за доделу стипендија студентима високих школа са територије општине Петровац на Млави, р а с [...]

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЈЕ ВИСИОКИХ ШКОЛА 2014-20152014-11-12T12:52:03+01:00

Одлука о коефицијентима пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Петровац на Млави

Одлука  - Преузми документ (PDF)

Одлука о коефицијентима пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Петровац на Млави2017-08-11T11:54:24+02:00

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Петровац на Млави

Одлука  - Преузми документ (PDF)

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Петровац на Млави2014-11-04T08:45:00+01:00

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛКОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

На основу члана 29. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС“,119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“,129/07) и члана 20. Статута општине Петровац на Млави („Службени гласник општине Петровац на Млави“,бр. 2/13-пречишћени текст, 5/08 и 9/12),             Скупштина општине Петровац на Млави, на седници одржаној 08.08.2014.године, донела је [...]

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛКОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ2014-08-26T12:12:34+02:00

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ“

На основу члана 29. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС“,119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“,129/07) и члана 20. Статута општине Петровац на Млави („Службени гласник општине Петровац на Млави“,бр. 2/13-пречишћени текст, 5/08 и 9/12),             Скупштина општине Петровац на Млави, на седници одржаној 08.08.2014.године, донела је [...]

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ“2014-08-26T11:55:29+02:00