Имајући у виду значај промоције предшколског васпитања и образовања на локалном ниову, као и чињеницу да је наша локална самоуправа укључена у активности СУПЕР пројекта (Подршка реформи система предшколског васпитања у Србији), представљамо Вам документ у коме се наглашава важност промоције предшколства у нашој средини.

Пројекат СУПЕР је отворен за све ваше сугестије и предлоге. Позивамо вас да нам достављате примере добре праксе, вести којима потврђујете ваш активан однос према промоцији предшколског васпитања и образовања које ћемо са задовољством објавити на сајту пројекта (усвајање стратегије за развој ПВО, вести о повећању обухвата деце, новости о сарадњи са предшколском установом …).

Интернет сајт СУПЕР пројекта налази се на интернет платформи #EUzatebe, јединственој и веома посећеној интернет платформи на којој се налазе бројни сајтови различитих пројеката које ЕУ финансира у Србији.

Заједничким радом можемо да допринесемо промоцији предшколства и да информације о раду вртића буду доступне широј заједници.

ПРИЛОГ – Зашто је важна комуникација о предшколском васпитању и образовању на локалном нивоу