• Република Србија
  • ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
  • Штаб за ванредне ситуације
  • Број: 87-74/20-02
  • Датум: 01.09.2020. године
  • ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

На основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (“Сл. Гласник РС”, број 87/2018 од 13. Нов. 2018. год.), Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила “Сл. гласник РС”, број 65 од 6. маја 2020. чл. 3 Одлуке о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Петровац на Млави (бр. 020-242/2016-02 од 29.06.2016.), Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 “Сл. гласник РС”, бр. 66 од 7. маја 2020, 93 од 1. јула 2020, 94 од 3. јула 2020, 100 од 16. јула 2020, 109 од 21. августа 2020, 111 од 28. августа 2020. на седници Штаба за ванредне ситуације бр 87-73/20-02 од 01.09.2020. године,  Штаб за ванредне ситуације на територији општине Петровац на Млави доноси:

ЗАКЉУЧАК

На основу захтева за мишљење о одржавању обукe за васпитаче (запослене у предшколским установама) у ПУ Галеб, сагледавајући актуелну ситуацију, а у вези  мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, Штаб за ванредне ситуације општине Петровац на Млави доноси закључак:

На основу анализе тренутне епидемиолошке ситуације, у општини Петровац на Млави се за сада не уводи ванредна ситуација, већ се поступа по мерама Владе Републике Србије које су дефинисане Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 “Сл. гласник РС”, бр. 66 од 7. маја 2020, 93 од 1. јула 2020, 94 од 3. јула 2020, 100 од 16. јула 2020, 109 од 21. августа 2020, 111 од 28. августа 2020.

Обука се дозвољава под условом да буду примењене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга, дефинисана Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19.

Командант
Штаба за ванредне ситуације
на територији општине Петровац на Млави

Душко Нединић

Закључак (PDF)