У среду 17. јула 21019. године радове на реконструкцији моста у центру Петровца на Млави обишао је надзорни орган, дипл. инг. грађевине Небојша Ћирић. По његовој процени, завршетак радова очекује се до краја месеца августа, а као надзор нагласио је изузетно задовољство на квалитет изведених радова. Средства је обезбедила Канцеларија за управљање јавним улагањима у Влади Републике Србије, а вредност уговорених радова је 100.692.266,79 динара.