У уторак 08.11.2016. године са почетком у 09:00 часова одржана је 13. седница Општинског већа општине Петровац на Млави са дневним редом:

 1. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ;
 2. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ;
 3. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ;
 4. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ;
 5. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ;
 6. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ;
 7. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ;
 8. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ;
 9. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ;
 10. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ;
 11. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ;
 12. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ЖАЛБЕ СТАНКОВИЋ ВЛАДИМИРА ИЗ КАМЕНОВА ИЗЈАВЉЕНА НА РЕШЕЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ, БР. 436-3-1 ОД 04.10.2016. ГОДИНЕ;
 13. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ПЕРИОД 2016.-2018. ГОДИНЕ;
 14. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКЉУЧКА О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У РЕШЕЊУ БР. 06-15/11-02-3 ОД 15.07.2011. ГОДИНЕ;
 15. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ВАНРЕДНОГ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА;
 16. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ДОНАЦИЈУ МАТЕРИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОПРАВКУ АПАРАТА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У ОПЕРАЦИОНОЈ САЛИ ПОРОДИЛИШТА;
 17. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Председник општине Петровац на Млави, господин Душко Нединић на конференцији за штампу је изјавио да је најзначајнија тачка данашње седнице Општинског већа разматрање захтева Опште болнице Петровац на Млави за донацију материјалних средстава за поправку апарата за анестезију који се налази у операционој сали породилишта који већ неко време није у функцији и због чега породилиште тренутно не ради. По хитном поступку, једногласно је донета одлука о донацији материјалних средстава за поправку апарата за анестезију кроз текућу буџетску резерву. Председник је изјавио да целокупно руководсто локалне самоуправе на челу са њим веома вредно ради на свим текућим проблемима, као и на плановима за бољу будућност и опште добро. Акценат се ставља на помоћ Дому здравља, Општој болници, Ватрогасно-Спасилачкој јединици, Полицијској станици у Петровцу на Млави и да ће се улагати у сам град Петровац на Млави који мора бити инфраструктурно сређена градска средина за све становнике општине Петровац на Млави. Председник Душко Нединић је такође напоменуо и ситуацију и промене у вези свих дирекција на територији Републике Србије, као и ситуацију и планове у вези бање Ждрело.

Комплетну конференцију за штампу председника општине Петровац на Млави, господина Душка Нединића, можете погледати овде: