Среда 19.04.2017. године са почетком у 10 часова – 26. седница Општинског већа општине Петровац на Млави

/, Насловна страна/Среда 19.04.2017. године са почетком у 10 часова – 26. седница Општинског већа општине Петровац на Млави

Среда 19.04.2017. године са почетком у 10 часова – 26. седница Општинског већа општине Петровац на Млави

Данас је са почетком у 10 часова у Великој сали Скупштине општине Петровац на Млави одржана 26. седница Општинског већа општине Петровац на Млави са следећим дневним редом:

 1. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ И ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
 2. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
 3. 3. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 4. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 5. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 6. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ПИЈАЦАМА НА ТЕРТИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 7. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О  ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ БАШТИ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ;
 8. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ДОМУ ЗДРАВЉА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ДА МОЖЕ ДА ИЗДА У ЗАКУП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-ЗГРАДА ПРОДАВНИЦЕ У УЛИЦИ 8. ОКТОБАР У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ;
 9. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ РАНОВАЦ ДА МОЖЕ ДА ИЗДА У ЗАКУП СЛУЖБЕНИ СТАН КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У ОКВИРУ ЗГРАДЕ АМБУЛАНТЕ РАНОВАЦ У РАНОВЦУ;
 10. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ЛОКАЦИЈИ „КОД СУДА“ НА КП.БР. 394 У КО ПЕТРОВАЦ ЗА ДРЖАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ (ЛОКАЛ БР. 2);
 11. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д. БЕОГРАД ИЈ ПОЖАРЕВАЦ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ-МОНТАЖУ МИНИ ИПАН УРЕЂАЈА НА ДВЕ ЛОКАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 12. 12. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2017. ГОДИНУ НА КОЈИ ЈЕ ДАЛО САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ;
 13. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ЛОКАЦИЈЕ СЛУЖБЕНИХ ПАРКИНГ МЕСТА ЗА ЈП „СРБИЈАШУМЕ“ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 14. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ОО ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ДОДЕЛУ СТРАНАЧКИХ ПРОСТОРИЈА У ПРЕТРОВЦУ НА МЛАВИ;
 15. ТЕКУЋА ПИТАЊА.
2017-04-19T10:32:26+00:00