Сви обрасци у вези делатности АУТО-ТАКСИ превоза:

УПУТСТВО – ПОСТУПАК ДОБИЈАЊА ОДОБРЕЊА (ДОЗВОЛЕ) ЗА ОБАВЉАЊЕ АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Образац број 1. Захтев за утврђивање испуњености услова возила за обављање ауто-такси превоза

Образац број 2. Захтев за издавање одобрења за обављање ауто-такси превоза путника

Образац број 3. Захтев за издавање такси дозволе возила

Образац број 4. Захтев за издавање такси дозволе возача

Образац број 5. Захтев за издавање потврде о обављању делатности такси превоза

Захтев за измену података такси дозволе