• Услов за остваривање права на родитељски додатак је да дете и родитељ подносиоц захтева има пребивалиште на територији општине Петровац на Млави у тренутку рођења детета.
  • Право на родитељски додатак је за свако новорођено дете је у износу од 25.000,00 динара.
  • Председник општине доноси Одлуку о исплати родитељског додатка на основу поднетог захтева.
  • Захтев се може поднети најкасније до навршених 6 (шест) месеци од дана рођења детета.

За родитељски додатак општине Петровац на Млави за новорођену бебу од документације је потребно:

  • Извод из матичне књиге рођених за бебу за које се подноси захтев (фотокопија) – Орган може да прибави документ по службеној дужности.
  • Потврда о пребивалишту бебе (фотокопија) – Орган може да прибави документ по службеној дужности.
  • Потврда о пребивалишту подносиоца захтева (фотокопија) – Орган може да прибави документ по службеној дужности.
  • Лична карта подносиоца захтева (фотокопија-очитана лична карта).
  • Текући рачун једног од родитеља (фотокопија-очитана лична карта).
  • Захтев

Комплетна документација и захтев се предају у писарници општинске управе – канцеларија број 5 од 7,00  до 15,00 часова сваког радног дана.


Захтев за родитељски додатак општине Петровац на Млави можете преузети ОВДЕ.