АПР обрасци за предузетнике

//АПР обрасци за предузетнике
АПР обрасци за предузетнике 2017-08-11T11:54:20+00:00

logo_agencija_za_privredne_registre

 

 

 

Регистрациона пријава оснивања предузетника

Регистрациона пријава оснивања предузетника– Преузми

 

Регистрациона пријава промене података о предузетнику

Регистрациона пријава промене података – обавезни подаци
– Преузми
Додатак 01 – Пословно име/скраћено пословно име– Преузми
Додатак 02 – Преводи пословног имена и/или скраћеног пословног имена– Преузми
Додатак 03 – Седиште– Преузми
Додатак 04 – Почетак обављања делатности– Преузми
Додатак 05 – Време трајања предузетника– Преузми
Додатак 06 – Прекид, односно наставак обављања делатности предузетника– Преузми
Додатак 07 – Претежна делатност– Преузми
Додатак 08 – Промена предузетника– Преузми
Додатак 09 – Лични подаци регистрованих лица– Преузми
Додатак 10 – Пословођа– Преузми
Додатак 11 – Упис/брисање издвојеног места– Преузми
Додатак 12 – Промена података о регистрованом издвојеном месту– Преузми
Додатак 13 – Прокуристи– Преузми
Додатак 14 – Забележбе– Преузми
Додатак 15 – Ограничења овлашћења пословође у заступању– Преузми
Додатак 16 – Електронска пошта/Контакт подаци/Адреса за пријем поште– Преузми

Адреса са које можете прузети све неопходне обрасце из АПР-а