Објаве

/Објаве

Јавни позив за регресирање репродуктивног материјала у говедарству (вештачко осемењавање крава и јуница) у 2017. години

 Јавни позив за регресирање репродуктивног материјала у говедарству (вештачко осемењавање крава и јуница) у 2017. години  Захтев  Изјава

25. априла 2017.|

Јавни позив за доделу подстицајних средстава инвестиција за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга у 2017. години

 Јавни позив за доделу подсицајних средстава инвестиција за унапређење и развој руралне инфрастуктуре и услуга у 2017. години  Захтев  Изјава

24. априла 2017.|

Јавни позив за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинства (набавка квалитетних оваца) на територији општине Петровац на Млави у 2017. години

 Јавни позив за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинства (набавка квалитетних оваца) на територији општине Петровац на Млави у 2017. години  Захтев  Изјава

24. априла 2017.|

Одлука о додели средстава из буџета општине Петровац на Млави удружењима грађана за спровођење програма од јавног интереса 2017. године

18. априла 2017.|

ИЗБОРИ за чланове Савета Месних заједница на подручју општине Петровац на Млави 2017. године

 ОДЛУКА о расписивању избора за чланове Савета Месних заједница на подручју општине Петровац на Млави 2017  Обавештење о расписивању избора за Савет Месних заједница за насељена места на подручју општине Петровац на Млави за дан [...]

10. априла 2017.|

Оглас о интерном конкурсу за попуњавање радних места

Комплетан документ у PDF форми можете погледати и преузети ОВДЕ

10. априла 2017.|

Нацрт Одлуке о измени и допуни Статута општине Петровац на Млави – Јавна расправа

Комисија за Статут Скупштине општине Петровац на Млави, на седници одржаној 10.04.2017. године утврдила је Нацрт Одлуке о измени и допуни Статута општине Петровац на Млави и исти ставља на Јавну расправу која ће бити [...]

10. априла 2017.|

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Петровац на Млави за 2018. годину

Комплетан документ у PDF форми можете преузети  ОВДЕ

6. априла 2017.|