Објаве

/Објаве
Објаве 2017-08-11T11:54:20+00:00

Правилник о финансирању пројеката и програма цркава и верских заједница

Обавештавамо све цркве и верске заједнице на територији општине Петровац на Млави да је на снагу ступио Правилник о критеријумима, мерилима, условима, начину и поступку доделе средстава за реализовање пројеката и програма цркава и верских [...]

2. марта 2018.|

Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Петровац на Млави ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години

Дана 25. јануара 2018. године у дневном листу „ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ“ (страна 24) објављен је текст Јавног позива за суфинансирање пројеката из буџета општине Петровац на Млави ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. [...]

25. јануара 2018.|

Јавна расправа о предлозима Буџета општине Петровац на Млави за 2018. годину и Кадровског плана Општинске управе за 2018. годину

У општини Петровац на Млави отворена је Јавна расправа о предлогу Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2018. годину и предлогу Кадровског плана Општинске управе за 2018. годину. Јавна расправа ће се одржати [...]

12. децембра 2017.|

Јавна расправа о предлозима Буџета општине Петровац на Млави за 2018. годину и Кадровског плана Општинске управе за 2018. годину

У општини Петровац на Млави отворена је Јавна расправа о предлогу Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2018. годину и предлогу Кадровског плана Општинске управе за 2018. годину. Јавна расправа ће се одржати [...]

11. децембра 2017.|