Објаве

/Објаве

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Петровац на Млави за 2018. годину

 Јавни позив  Захтев за издавање права по основу власништва  Захтев за издавање права по основу узгоја

22. јуна 2017.|

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Петровац на Млави за 2018. годину

 Јавни позив  Захтев за остваривање права

22. јуна 2017.|

ОБАВЕШТЕЊЕ власницима и корисницима земљишта поред путева

Скупштина општине Петровац на Млави на седници одржаној 06.06.2017. године донела је: О Д Л У К У О НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ   Комплетан документ у PDF формату можете преузети ОВДЕ

19. јуна 2017.|

Упутство и обрасци за регистрацију стамбених заједница и начин вођења регистра

У циљу унапређења стања у области становања на предлог Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре крајем 2016. године усвојен је Закон о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, број 104/16). Ступањем на снагу Закона 31. [...]

15. јуна 2017.|

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави

Документ у PDF формату можете преузети ОВДЕ Сагласност министарства

15. јуна 2017.|

Решење о именовању директора комуналног јавног предузећа „ИЗВОР“ Петровац на Млави

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016), члана 20. став 1. тачка 9. Статута општине Петровац на Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави, бр. 1/15 - [...]

9. јуна 2017.|

Одлука о измени и допуни одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2017. годину

Комплетан документ Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету општине Петровац на Млави можете преузети у PDF формату ОВДЕ

9. јуна 2017.|

Нацрт одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама општине Петровац на Млави – ЈАВНИ УВИД

Нацрт одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама општине Петровац на Млави Пропратни текст

1. јуна 2017.|