Објаве

/Објаве
Објаве 2017-08-11T11:54:20+00:00

Јавна расправа о Нацрту Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Петровац на Млави

Јавна расправа о Предлогу Локалног антикорупцијског плана општине Петровац на Млави Преговарачко поглавље 23 је једно од 35 поглавља о којима Србија преговара са Европском унијом о процесу приступања Унији, која обухвата правосуђе, основна права [...]

3. августа 2017.|

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

Дистрибутивна гасоводна мрежа "Панково" притиска од 4 бара за снабдевање насељених места Панково Велики Поповац Орљево Бошњак Лопушник Забрђе и Петровац на Млави Комплетан документ у PDF формату можете преузети ОВДЕ

24. јула 2017.|

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Петровац на Млави за 2018. годину

 Јавни позив  Захтев за издавање права по основу власништва  Захтев за издавање права по основу узгоја

22. јуна 2017.|

ОБАВЕШТЕЊЕ власницима и корисницима земљишта поред путева

Скупштина општине Петровац на Млави на седници одржаној 06.06.2017. године донела је: О Д Л У К У О НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ   Комплетан документ у PDF формату можете преузети ОВДЕ

19. јуна 2017.|

Упутство и обрасци за регистрацију стамбених заједница и начин вођења регистра

У циљу унапређења стања у области становања на предлог Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре крајем 2016. године усвојен је Закон о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, број 104/16). Ступањем на снагу Закона 31. [...]

15. јуна 2017.|