Огласи

Огласи 2017-08-11T11:54:20+00:00

ОГЛАС за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/17), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној [...]

14. новембра 2017.|

Упутство и обрасци за регистрацију стамбених заједница и начин вођења регистра

Пријава - потребна документација Потврда о регистрацији СЗ Потврда о примљеној пријави - регистрација СЗ Одлука о општим правилима кућног реда Образац пријаве за регистрацију у СЗ ново Образац пријаве за ажурирање података - додатак [...]

10. јула 2017.|