Конкурси

Конкурс за именовање директора КЈП „Извор“ Петровац на Млави

Записник Ранг листа

17. маја 2017.|

Јавни позив за доделу подсицајних средстава инвестиција за унапређење и развој руралне инфрастуктуре и услуга у 2017. години

12. маја 2017.|

Јавни позив за регресирање репродуктивног материјала у говедарству (вештачко осемењавање крава и јуница) у 2017. години

 Јавни позив за регресирање репродуктивног материјала у говедарству (вештачко осемењавање крава и јуница) у 2017. години  Захтев  Изјава

25. априла 2017.|

Јавни позив за доделу подстицајних средстава инвестиција за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга у 2017. години

 Јавни позив за доделу подсицајних средстава инвестиција за унапређење и развој руралне инфрастуктуре и услуга у 2017. години  Захтев  Изјава

24. априла 2017.|

Јавни позив за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинства (набавка квалитетних оваца) на територији општине Петровац на Млави у 2017. години

 Јавни позив за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинства (набавка квалитетних оваца) на територији општине Петровац на Млави у 2017. години  Захтев  Изјава

24. априла 2017.|

Одлука о додели средстава из буџета општине Петровац на Млави удружењима грађана за спровођење програма од јавног интереса 2017. године

18. априла 2017.|