Јавне набавке

//Јавне набавке
Јавне набавке 2017-08-11T11:54:20+00:00

Израда елабората геомеханичких испитавања и пројекта приврмене саобраћајне сигнализације за локалну путну мрежу на територији општине Петровац на Млави – ЈН 26/2017 Општинска управа

Предмет јавне набавке су – Пројекти за путну мрежу у општини Петровац на Млави – Партија 1 - Израда елабората геомеханичких испитавања и пројекта приврмене саобраћајне сигнализације за локалну путну мрежу на територији општине Петровац [...]

23. јуна 2017.|

Текуће поправке и одржавање деонице пута за засеок Црни врх поред основне школе – отворени поступак – ЈН 25/2017 Општинска управа

 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закључењу уговора

10. јуна 2017.|