Јавне набавке

//Јавне набавке
Јавне набавке 2017-08-11T11:54:20+00:00

Услуге надзорног органа за извођење радова на периодичном одржавању некатегорисаних атарских путева на територији општине Петровац на Млави, ЈН 36/2017 Општинска управа

 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закључењу уговора

2. октобра 2017.|

Израда елабората геомеханичког испитивања и пројекта привремене саобраћајне сигнализације и опреме за улицу 8. марта у Петровцу на Млави, ЈН 34/2017 Општинска управа

 Позив за подношење понуда  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  Конкурсна документација  Измена конкурсне документације  Питања и одговори 1  Питања и одговори 2  Одлука о додели уговора

2. октобра 2017.|

Услуге надзорног органа за идентификацију и санацију опасних места на путној мрежи на територији општине Петровац на Млави, ЈН број 30/2017 Општинска управа

 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закључењу уговора

21. септембра 2017.|