План рада за 2019. годину


 План инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2018. годину

 Извештај о раду за 2017. годину


План инспекцијског надзора за 2017. годину

Годишњи извештај за 2016. годину


КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ – ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ

ПРОПИСИ, АКТА И ДОКУМЕНТА