Програмска документа

//Програмска документа

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2017. годину

 Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2017. годину табеларни део  Сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине  Одлука о усвајању

28. априла 2017.|

Локални акциони план за запошљавање 2017. године општине Петровац на Млави

Локални акциони план за запошљавање 2017 Одлука о усвајању

13. јануара 2017.|

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Петровац на Млави

Преузмите Сагласност Преузмите Табела

31. маја 2016.|

План и програм уклањања објекта 2015

Преузмите документ

3. септембра 2015.|

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје општине Петровац на Млави за 2015. годину

Преузмите Програм

1. јула 2015.|

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољо-земљишта општине Петровац на Млави за 2015. годину

На основу члана 60. став 2.  Закона о пољопривредном земљишту (Службени  гласник  РС бр. 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 12. и 20. Статута општине Петровац ( « Службени гласник Општине Петровац» број - пречишћени [...]

23. априла 2015.|