Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период од 01.01- 30.06.2017.године